VESTVIK REKLAME AS 7650 VERDAL Tlf 74 04 47 00 FIRMAPOST@VESTVIKREKLAME.NO

Kundemagasin

Vi er stolte av NTE-posten. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverks egne markedsundersøkelser viser at magasinet er deres beste kundekontakt. Gjennom mange år har vi styrt prosjektet, fra redaksjonsmøtet med kunden til bladet ligger i postkassen. Vi har gode partnere på både det journalistiske, foto, trykking og distribusjon.