VESTVIK REKLAME AS 7650 VERDAL Tlf 74 04 47 00 FIRMAPOST@VESTVIKREKLAME.NO

Kataloger

Samarbeidet med kunstnere og kuratorer stiller store krav til lydhørhet og formsans. Få oppgaver har vært så utfordrende, og samtidig så givende, som katalogene, plakatene og brosjyrene for Nils Aas Kunstverksted. Minnet om nærkontakten med Nils selv setter sterke følelser i sving. I få ord: Vi føler oss priviligerte.