VESTVIK REKLAME AS 7650 VERDAL Tlf 74 04 47 00 FIRMAPOST@VESTVIKREKLAME.NO

Emballasjedesign

Ingefærøl er drikken framfor noen når sodd serveres, men i historiebøkene står det at dram hørte til. Derfor har Inderøy Slakteri, med god hjelp av akevittkongen Halvor Heuch, frambrakt en egen soddakevitt. Til det trengs emballasje. Til presentasjonen på et internasjonalt marked trengs brosjyrer på engelsk og tysk.