VESTVIK REKLAME AS 7650 VERDAL Tlf 74 04 47 00 FIRMAPOST@VESTVIKREKLAME.NO

Festival

Navnet til Femmina Internasjonale Filmfestival ble skapt på Vestvik Reklame. Vi har deltatt helt fra start, inkludert prosessen for å få lagt festivalen til Verdal. Grafisk formgiving, markedsplan, nettside, program og bannere; alt materiellet til FiFF er skapt hos oss. Vi er helhjertet med i det helårlige arbeidet det er å bygge opp en ny festival.